+49 (0)2191 46076-10

  • Header9

Automatyzacja i wizualizacja

Planowanie

Na podstawie naszych szerokich doświadczeń mamy możliwość wspierania Państwa od chwili początku projektu po odbiór produktu. Z reguły, początek wiąże się ze sporządzeniem listy silników i komponentów, ustaleniem struktury układów sterowania i systemów magistrali, zaplanowaniem konceptu bezpieczeństwa z uwzględnieniem aktualnych dyrektyw maszynowych WE, z zastosowaniem nowoczesnych systemów PLC bezpieczeństwa i ustaleniem procedur działania według specyfikacji wymagań.

Użyteczność

W Y-COM UŻYTECZNOŚĆ ang.‚USABILITY‘ ma wielkie znaczenie i stanowi podstawę wszystkich naszych produktów. Dotyczy to nie tylko filozofii obsługiwania pulpitów i paneli HMI – utrzymywanie w dobrym stanie ułatwia jednolita struktura oprogramowania. Oba aspekty wpływają na podwyższenie dyspozycyjności Państwa urządzeń.

Budowa szaf sterowniczych

Mimo, że nie prowadzimy budowy szaf sterowniczych, jesteśmy w stanie we własnym zakresie dostarczać kompletne rozdzielnice włącznie z oprogramowaniem i przejmowaniem do eksploatacji. Zaleta dla Państwa: kompletna oferta (sprzęt i oprogramowanie) ‚Made in Germany‘, wyłącznie z zastosowaniem elementów konstrukcyjnych wysokiej jakości, renomowanych producentów. Każda rozdzielnica jest przed opuszczeniem zakładu poddawana przez technika kierującego eksploatacją kontroli, podczas której badane jest prawidłowe działanie wszystkich elementów montażowych.

Przejmowanie do eksploatacji w zakładzie zamawiającego – na całym świecie

Mając świadomość, że każdy dzień poświęcony przejmowaniu do eksploatacji nie tylko generuje wysokie koszty zatrudnienia, lecz często oznacza również przynajmniej ograniczenie możliwości produkcyjnych urządzenia, podejmujemy wszelkie konieczne kroki, by skrócić ten czas do minimum. W związku z tym, w Y-COM, przeznaczone do instalacji systemy magistrali EA nie są np. badane pod względem prawidłowego działania metodą ‚try and error‘, lecz w oparciu o zaawansowaną analizę magistrali z uwzględnieniem skutecznego uziemienia rozdzielnicy i podzespołów maszyny, sprawdzenia urządzeń zabezpieczających, a następnie stosownego omówienia. Szkolenie Państwa operatorów maszyny i personelu, któremu zostanie powierzona jej konserwacja, jest obligatoryjne.

Prasy do wyciskania profili aluminiowych i stalowych

Już od momentu powstania firmy, Y-COM zajmuje się automatyzacją pras do wyciskania profili aluminiowych. Z reguły prasy te są uzupełniane systemem podgrzewu materiału wyjściowego z przełącznikiem gazu, prasą hydrauliczną (20-150MN), systemem dostosowującym z ciągarkami, cięciem w locie, naprężarką, piłą tnącą na odcinki i urządzeniem do układania profili w stosach. Ten typ instalacji składa się najczęściej z 4 układów sterowania S7-400, ponad 50 elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych siłowników oraz kilkuset punktów EA. Zarówno w przypadku nowych urządzeń, jak i modernizacji, mogą Państwo bezpośrednio korzystać z naszego proceduralno-technicznego i technologicznego know-how.

Bieżące projekty

Level 1 - Automation

Level 2 - BDE und FLS


Kontakt | OdciskPolityka prywatności

Y-COM Gesellschaft für Industrieautomation m.b.H.
In der Fleute 2 | D-42897 Remscheid (Bergisch-Born)
Telefon: +49 2191 46076-10 | Fax: +49 2191 46076-22
Email: mail@y-com-automation.de


Copyright © 2016 | Y-COM-AUTOMATION.
All Rights Reserved.

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.